Các bạn có muốn hợp tác cùng Odd Job Tender với tư cách là người trung gian không?

Những lợi ích khi tham gia cùng Odd Job Tender

Xây dựng cho bạn bộ mặt doanh nghiệp trong mạng lưới thương mại, đạt được sự tính nhiệm và nhận được nhiều khách hàng trong ngày hơn. Odd Job Tender có nhiều việc làm đang chờ đón bạn. Hãy liên lạc với chúng tôi ngay để khám phá các cơ hội.

Công việc theo đối tượng

Tại Odd job Tender, chúng tôi đã thành lập một cộng đồng kinh doanh lâu năm với người dân và doanh nghiệp địa phương để cho phép chúng tôi chỉ đạo một công việc phù hợp với ngành nghề kinh doanh của bạn.

Diệt Trùng Và Gián

Quét rửa áp suất

Sửa Chữa Nhà

Việc bảo trì

Không thu phí gia nhập thành viên

Miễn phí khi tham gia vào giới kinh doanh thương mại của Odd Job Tender và làm việc như là người trung gian. Được đăng kí tên miễn phí vì chúng tôi có một mẫu văn bản cho việc thỏa thuận đó chính là một văn kiện pháp lý nêu rõ sự thỏa thuận của cả hai bên trước khi gửi các bạn theo từng khu.
Gia nhập thành viên

Tham gia vào giới kinh doanh thương mại của Odd Job Tender

Bấm vào đây