Eleocharis Acicularis

$9.95 Array

Eleocharis acicularis là một loài thuộc họ cây lau có đầu nhọn với tên thông thường là lông măng của bò , lông tơ hay cỏ lùn. E. acicularis là giống cỏ hàng năm với than cao khoảng 15 cm, ngắn hơn trong điều kiện ẩm ướt và xuất xứ từ loại dây leo. Trong nước nông, nó sẽ hình thành gai ngắn bông hoa nhỏ xíu giữa lá bắc chồng chéo phẳng. Những bông hoa nhỏ thường có đường kính nhỏ hơn 5 mm và thường nở ở đầu mỗi nhánh, rất bé. Đây là giống cây phát triển ở đầy lầy, ao hồ vào mùa xuân và nơi ẩm ướt.

Đây là một chậu Eleocharis acicularis

còn 2 hàng

Mã: PAP002

Mô tả

Eleocharis acicularis là một loài thuộc họ cây lau có đầu nhọn với tên thông thường là lông măng của bò , lông tơ hay cỏ lùn. E. acicularis là giống cỏ hàng năm với than cao khoảng 15 cm, ngắn hơn trong điều kiện ẩm ướt và xuất xứ từ loại dây leo. Trong nước nông, nó sẽ hình thành gai ngắn bông hoa nhỏ xíu giữa lá bắc chồng chéo phẳng. Những bông hoa nhỏ thường có đường kính nhỏ hơn 5 mm và thường nở ở đầu mỗi nhánh, rất bé. Đây là giống cây phát triển ở đầy lầy, ao hồ vào mùa xuân và nơi ẩm ướt.

Đây là một chậu Eleocharis acicularis