Vallisneria spiralis

$6.95 Array

Vallisneria spiralis, còn được gọi là Straight Vallisneria, cỏ Taped, hoặc cỏ Lươn một cây cảnh phổ biến cho bể nuôi cá vì rất thích ánh sáng và giàu dinh dưỡng. Trong tự nhiên, nó có thể được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn thế giới.

Hết hàng

Mã: PAP001

Mô tả

Vallisneria spiralis, còn được gọi là Straight Vallisneria, cỏ Taped, hoặc cỏ Lươn một cây cảnh phổ biến cho bể nuôi cá vì rất thích ánh sáng và giàu dinh dưỡng. Trong tự nhiên, nó có thể được tìm thấy ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn thế giới.